Enskilda avlopp i Älmhult

Lexanders Gräv AB

Enskilda avlopp i Älmhult

Lexanders Gräv AB hjälper gärna dig som behöver hjälp med någonting som rör enskilda avlopp i Älmhult. Jag, Göran Lexander, är en certifierad entreprenör för avloppsanläggningar, skogsvägar, trädgårdar, plattläggning, husdränering, dikesrensning, husgrunder med mera. Jag kan hjälpa dig med allt som rör enskilda avlopp. Det kan handla om kontakt med kommunen, besök av din anläggning tillsammans med en representant från kommunen, genomförandet av en provgrop, analys av prov och entreprenörsrapport.

Hur det fungerar på Lexanders Gräv

På Lexanders Gräv genomförs alla uppdrag enligt kundens förutsättningar, önskemål och ambitioner. Innan uppdraget genomförs träffas vi tillsammans och går igenom projektet. Detta är bra för att minimera risken för eventuella missförstånd. Uppföljningar sker även med jämna mellanrum under projektets förlöpande. Det är viktigt att du är medveten om att jag, Göran Lexander, alltid gör mitt allra yppersta för att du som kund skall få det som du vill ha det. Om det är någonting som du inte riktigt är helt nöjd med, så vill jag att du påtalar detta, så att jag kan rätta till det. Allt sådant extra arbete är självfallet fullständigt kostnadsfritt.

Få ett kostnadsförslag

Du kan självfallet få ett kostnadsförslag på ett presumtivt uppdrag. Mer formellt kallas detta för en offert. Detta är någonting som kan vara bra, om man känner att man vill fundera över det som erbjuds. På offerten får man alltid reda på vad jag erbjuder och vad detta slutligen kommer att kosta. Om du undrar över någonting angående detta, så är det bara att du hör av dig till mig.